Hiệu suất
4.6/5
HÀI LÒNG30 đánh giá
  • ≤5h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 97.3%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $1,900,000+
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Kiểm tra thành phẩm
Kiểm tra viên QA/QC (5)
RoHS
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})